Gravid-yogalärarutbildning restorative & pranayama 29/8 -2021

Gravidyoga-lärarutbildning restorative-yoga och pranayama. Kan valfritt kombineras med lärarutbildning gravid hatha- och yinyoga 27/8 och 28/8

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du som har en tidigare lärarutbildning Yogahearts certifiering gravidyoga/restorative/pranayama 10h och du som önskar undervisa gravida i yogaklasser, kurser och individuellt kommer ha kunskap och instrument för att kunna dela yogan med trygghet och glädje. Du kommer ha kunskaper att på egen hand planera, skapa och genomföra egna gravidyogaklasser, kurser i restorative och pranayama anpassad för gravida.

Du som går utbildningen kommer få en manual med utbildningens innehåll, samt en rörelse-bank med förslag på rekommenderade säkra positioner/serier i restorative-yoga under graviditet, samt andningstekniker som uppskattas extra mycket av de som väntar barn och ska föda. Förslag på sekvensering, klass/kurs-upplägg och nidra-meditation.

Utbildningen innehåller: Dagen inleds och avslutas med guidad restorative-yoga anpassad för gravida, samt pranayama. Samt under dagen återkommande praktik för att få observera och utforska känslan i de vilsamma positioner restorative-yogan erbjuder.

Teori: Kort om hormoner under graviditet, effekter/bieffekter. Andningstekniker. Restorative-yoga under graviditet -att tänka på. Tips på yoga-positioner för den gravida och födande. Sekvensering gravidyoga/restore. Klassupplägg gravidyoga/restore. Att skapa en restorative-yogaklass. Att skapa en restorative-yogakurs

Du har möjlighet att kombinera din utbildning, 10-30h i kombination med hatha- och yinyoga 28/8 och 29/8. Utbildningstimmar innebär praktiska timmar i studion samt tid för inläsning av litteratur och en mindre hemuppgift.

Var: Studio Yogaheart Richertsgatan 8 41260 Göteborg

När: Söndag 29/8 -2020 kl 8-17. Vi bryter för kortare pauser vb, samt för lunch mitt på dagen. Ytterligare info i mejl efter din bokning. Undervisning sker på svenska.

Antal platser: Begränsat antal platser, för bästa upplevelse. Max 9 deltagare.

Pris: Alt 1: 10h utbildning teori inkl kursmanual samt kompendium Föda i Trygghet, totalt 2500 SEK inkl moms.
Alt 2: 20h utbildning, teori/praktik. Du kompletterar restorative och pranayama för gravida med hathayoga eller yinyoga 10 tim totalt 4000 SEK inkl moms.
Alt 3: 30h utbildning, teori/praktik. Du kompletterar restorative och pranayama för gravida med hathayoga och yinyoga 20 tim totalt 6000 SEK inkl moms.

Bindande bokning. Finns det någon på reservlista som vill ha din plats, kan du avboka. Finns ingen på reservlistan kan du överlåta din plats till en vän. Meddela via mail till info@ulrikafriberg.se och berätta i så fall vem som kommer i stället för dig, senast 24 h innan utb.tillfället.

Kursansvarig: Ulrika Friberg, Yogalärare och Leg Barnmorska

Onlinebokning

Eller boka din plats här