Gravid

Är du gravid och önskar redskap för att känna dig trygg och må som allra bäst under din graviditet, kan du få mitt stöd och anpassad support för bästa mående/livsstil under en av dina viktigaste perioder i ditt liv. 

Vi anpassar och skräddarsyr det du/ni behöver under graviditeten, mentalt & kroppsligen. Yoga, samtal, coaching, profylax, andnings- och avslappningsteknik.

Jag välkomnar även dig som önskar bli gravid, för vägledning/coaching.

Förlossning

Vill du förbereda dig inför en av de största händelserna i ditt liv? Att föda barn är naturligt, men med en förberedelse ökar din kunskap och med kunskap följer trygghet. Trygghet är grunden för en fin upplevelse att minnas för livet. Jag välkomnar dig ensam, ihop med partner eller valfri vän på samtal, profylax enskilt eller i grupp, klasser i yoga, andningsteknik & avslappning. 

Nybliven förälder

Att bli förälder är en stor och många gånger en omvälvande upplevelse. Att unna sig stöd och support, råd och användbara tips kan vara ovärderligt. I trötthet och orostankar kan mycket kännas som kaos, som kan vara skönt att få hjälp att sortera i. Kanske kan du få hjälp av nära anhöriga, men ibland kan det vara skönt att sätta av tid att få stöd och tips av någon utomstående, som kan ge konkreta tips eller kanske bara lyssna, reflektera och ge omtänksam respons. Hör av dig om du önskar mitt stöd.

Rådgivande samtal

Kanske vet du inte vart du ska vända dig? Kanske har du sökt olika vägar, men ändå inte har svar. Med en bred erfarenhet i kvinnohälsa, är du välkommen att höra av dig för rådgivande samtal i olika frågor, som du behöver vägledning i. Ex graviditetsönskan, känslor som påverkar dig, sex/samlevnad, kost/motion, relationer, vägval i livet, sömnsvårigheter. 


Beställ mina tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och jag återkommer till dig så snart jag kan.