Sound healing

Ljudet som uppstår när jag sätter fart på kristallskålarna är vibrationer som färdas i form av ljudvågor till din kropp. De förflyttar sig sedan genom kroppens olika delar - bindväv, muskler, skelett, organ och celler. På så sätt kan man säga att kroppen får en "ljudmassage" 

Vad är Sound healing?

Sound healing är en session där du får ligga ner på yogamatta med filt och bolster och slappna av till ljudet av sjungande kristallskålar. De som utför Sound healing på Yogaheart är utbildade inom detta och kommer att guida dig genom sessionen. När vi sätter igång kristallskålarna genom att börja spela på dem uppstår vibrationer som skapar själva ljudet - som uppfattas av både våra öron och kroppar.

En sound healing varierar i ljud, styrka och toner och kan upplevas olika från gång till gång. Ibland är det intensivare vibrationer och ljud och ibland svagare.

Vilka är fördelarna?

Ljudvågorna masserar varenda cell, och hjälper till att släppa på spänningar och blockeringar som kan ha uppstått av stress eller obearbetade känslor.

Målet med sound healing är att få kroppen att komma i så djup avslappning att det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Det är i denna djupa vila som kroppen ges förutsättning till självläkning.

Det finns mycket forskning kring ljudterapins läkande effekt. I ett normalt, vaket tillstånd är våra hjärnor ofta i Beta - vaken, tänkande, uppmärksam och problemlösande. Yoga kan ta oss från Beta till Alpha - när uppmärksamheten vänds inåt och vi når ett mer avslappnat tillstånd. Med hjälp av Sound healing kan vi även nå Theta som anses vara läkande hjärnvågor - djup avslappning som stimulerar kroppens egna förmåga att läka.

Hur känns det efteråt?

Alla upplever sound healing på olika sätt. Många känner sig lugna och harmoniska efteråt, och en del kan känna sig lite frusna eller uppleva andra fysiska symtom - det är goda effekter som tyder på att läkning av blockeringar i kroppen sker. Kom ihåg att ta det lugnt efteråt och dricka ordentligt med vatten.

Efter en session är du välkommen att ställa frågor.

Sound healing på Yogaheart

På Yogaheart kommer vi att erbjuda sound healing på vissa av våra klasser, som ett komplement under avslappningen, savasana, för att ges möjlighet att komma djupare ner i varv. Det framgår tydligt vid bokning om sound healing ingår. Ibland kommer vi även att ha extra långa sessioner av sound healing, de kan hittas under kommande event eller specialklasser.

Välkommen!