Mentorskap

Önskar du stöd, vägledning och support, ett bollplank i din roll som yogalärare/yrkesroll? 
Önskar du ett reflekterande växande, sund utveckling och stöd i dina tankebanor, praktik och din undervisning? Vill du ta del av mina erfarenheter och tankar innehållande exempelvis olika positioner, klass upplägg, tips på assistering, sekvensering, hur du kan uttrycka dig, förhålla dig till enskilda yogisar, mindre och större grupper, allmänt samtala om etiska sammanhang. Här finns inga rätt eller fel, utan stunder att växa i. Här kan vi skräddarsy utifrån dina behov och väljer du ex assistering (minst 5h), så kan du efter avslutat mentorskap erhålla certifikat på genomgången utbildning/utveckling.


Väljer du mentorskap, kan det bokas som enstaka tid för konsultation, alternativt så gör vi upp en personligt anpassad plan som skräddarsys för bästa växande. Du väljer om vi ses live på valfri plats eller online via zoom.
Väljer du moduler av observation/assistering, så kommer vi överens om du är med på egen matta och praktiserar eller sitter med och observerar. Efter klassen följer vi upp innehåll, klass upplägg och samtalar om ev frågeställningar.

Modul 1, 800kr

Observation/Assistering på 1 yogaklass, med efterföljande samtal/reflektion 30 min.

Modul 2, 1400kr

Obs/Assist på 2 yogaklasser, med efterföljande samtal/reflektion 30 min (totalt).

Modul 3, 1900kr

Obs/Assist på 3 yogaklasser, med efterföljande samtal/reflektion 30 min (totalt). Du erhåller certifikat efter genomgången utveckling/utbildningsmodul.

Du kan även välja tider för coaching/mentorskap, råd om utbildning, förkovran & bokas enl tid & prisbild för detta.