Yin yoga grundutbildning 

Under utbildningen kommer du få teori, praktik, möjlighet till reflektion & observation av kroppens & sinnets reaktioner av yin yoga. Efter utbildning har du en större förståelse & djupare kunskap av vad funktionell yin yoga är, upplevelse, känsla & effekter.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vill utforska och fördjupa yin yoga för egen del och till dig som vill undervisa klasser i yin yoga. Öppen för alla som vill lära sig mer om yin.

Innehåll: Yin yogans historia & filosofi. Bindväv/Olika typer av fascia. Kroppstyper & variationer. Vad är yin yoga & vad skiljer yin från annan yoga. Fokusområden. Yin yoga positioner. Rebounds. Sekvensering av yin yoga. 

Förkunskaper: Vill du undervisa funktionell yin yoga, kommer du tillgodogöra dig utbildningen bäst om du har grundläggande anatomiska kunskaper som härstammar från ex en examen i anatomi/fysiologi, yogalärare eller motsvarande kunskaper. Du kan även delta i utbildningen om du har ett intresse i vad yin yoga är, för din egen skull & under helgen skaffa dig en inblick i funktionell yoga, utan mål att direkt efter avslutad utbildning undervisa andra. Har du funderingar om utbildningen är något för dig, hör av dig, så lurar vi ihop.

När:

Certifiering/Diplom: Du som önskar undervisa yin yoga, kommer efter utbildningen få en hemuppgift, att skapa en sekvens yin yoga, som skickas in & uppföljning av denna ges via zoom eller telefon 30 min feed-back & reflektion. Innan utbildningsstart rekommenderas att utöva flera yin yoga klasser, gärna med olika lärare och innan/efter klass reflektera över vad yin yoga är för dig. Ett par veckor innan kurs får du ett välkomstmejl, med mer detaljerad praktisk info inför din utbildning. Det här är en utbildning utan krav på prestation, men för att få certifiering krävs närvaro och godkänd inlämningsuppgift.

Anmälan: När du har anmält dig är din anmälan bindande. Men vid förhinder kan du överlåta din plats. Det enda du behöver göra, är att senast 48h innan kursstart meddela uppgifter om ny deltagare.

Investering: Grundutbildning/fördjupning funktionell yin yoga med uppföljning, reflektion & feed-back av hemuppgift, 7100 kr exklusive 25% moms (1775kr tillkommer i moms). Inkl kursmanual. Certifiering 50h yin yoga grundutbildning. Delbetalning via faktura, 2-4 månader är okej.