Yin yoga grundutbildning 12-13 mars -22


Under utbildningen kommer du få teori, praktik, möjlighet till reflektion & observation av kroppens & sinnets reaktioner av yin yoga. Efter helgen har du en större förståelse & djupare kunskap av vad funktionell yin yoga är, upplevelse, känsla & effekter.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken & vill utforska yin yoga & till dig som vill skaffa dig kunskaper i dess ursprung & vad forskning & litteratur säger. 

Innehåll: Yin yogans historia & filosofi. Bindväv/Olika typer av fascia. Kroppstyper & variationer. Vad är yin yoga & vad skiljer yin från annan yoga. Fokusområden. Yin yoga positioner. Rebounds. Sekvensering av yin yoga. 

Förkunskaper: Vill du undervisa funktionell yin yoga, kommer du tillgodogöra dig utbildningen bäst om du har grundläggande anatomiska kunskaper som härstammar från ex en examen i anatomi/fysiologi, yogalärare eller motsvarande kunskaper. Du kan även delta i utbildningen om du har ett intresse i vad yin yoga är, för din egen skull & under helgen skaffa dig en inblick i funktionell yoga, utan mål att direkt efter avslutad utbildning undervisa andra. Har du funderingar om utbildningen är något för dig, hör av dig, så lurar vi ihop.

När: 12/3 kl 8-17 & 13/3 kl 8-16. 

Certifiering/Diplom: Du som önskar undervisa yin yoga, kommer efter utbildningen få en hemuppgift som skickas in senast 1/4 & uppföljning av denna ges via zoom eller telefon 30 min feed-back & reflektion. Total uppskattad tid till hemuppgift är ca 10tim (inkl egenpraktik, läsning & uppgift). 

Anmälan: Vid din anmälan swishar du anmälningsavgift på 1500kr till nummer 1230155895. Avgiften återfås ej vid ev avbokning. Resterande belopp betalas via faktura senast 1/2 -22 och när du har betalat din utbildning är bokningen bindande, men ej personlig. Du kan alltså överlåta din plats till någon annan om du själv får förhinder och ombesörjer själv byte av deltagare & meddelar detta innan utbildningen.

Investering: Alt 1, 12-13/3 grundutbildning funktionell yin yoga, 3800kr inkl moms. Inkl kursmanual. 

Investering: Alt 2, 12-13/3 grundutbildning funtktionell yin yoga med uppföljning, reflektion & feed-back av hemuppgift, med en önskan att dela yin yogan vidare, 4700kr inkl moms. Inkl kursmanual.